ÅNGERRÄTT OCH RETUR

Du har ångerrätt i 14 dagar efter det att du mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan samt att den returneras i oskadat skick. Vid retur eller byte av varor betalar du själv returfraktkostnaden. Om det däremot rör sig om en reklamation p.g.a. skadad vara eller att vi levererat fel vara återbetalar vi dig samtliga fraktkostnader samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan. Vi följer Konsumentköpslagen och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Om du behöver returnera en vara, kontakta oss på

ingela@studioformata.se så hjälper vi dig. Kontakta oss innan du skickar varan.

Observera att det är du som kund som har ansvar för att varan kommer tillbaka till oss.


RIGHT TO WITHDRAWAL AND RETURNS

You have a right to withdrawal for 14 days after you have received the items, provided that you have not used the product and that it is returned undamaged. Upon return or exchange of goods, you pay for the return shipping cost. However, if it concerns a complaint because of a damage or that we sent you the wrong item, we will refund all shipping charges and what you spent for the goods. We follow the Swedish Consumer Sales Act and the Swedish Consumer Complaints Board´s recommendations. If you need to return an item, please contact us at ingela@studioformata.se to get further information. Contact us before sending the goods.

Note that you as customer is responsible for the goods to be returned to us.